مسافر

رفتی مهربانم 

     باور کن 

          همه‌ی شهر از من سراغ تو را می‌گیرند

           و همه از من دلخورند

           و دیگر هیچکس مرا تحویل نمیگیرد

            حتی دلم 

           که بیش از همه از من

                               رنجیده است

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید