عشق؟

با تو گفته بودم

در باورم نمی ‌گنجد عشق

و در نمی‌یابم مفهوم آن را

گفته بودم

نباید فراتر از قصه ها و اشعار

عشق را جستجو کرد

که قرنهاست

         مجنون و فرهاد 

                   آن را با خود به دیار فراموشی برده‌اند

 

 

عکس های زیبا از اشکال هندسی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید